Giao hàng và thanh toán

khungtranh.com

Giao hàng và thanh toán

Vinpi giao và treo tranh miễn phí tại khu vực nội thành Tp. HCM cho đơn hàng từ 1,5 triệu đồng trở lên.

Hình thức thanh toán:

1. Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng

2. Chuyển khoản vào số Tài khoản:

Thanh toán bằng tiền Việt Nam:

 

Thanh toán bằng tiền USD:

 

Khung tranh

Khung tranh

Khung tranh